BOOK YOUR ONLINE AFRIKAANS LESSONS WITH YOLANDE - yvanniekerk@gmail.com. Gain speaking confidence with private Afrikaans lessons by Yolande via Skype. 30US$ per hour or 22US$ for 45 min.

PRIVATE AFRIKAANS LESSONS OFFERED ONLINE , CONTACT YOLANDE yvanniekerk@gmail.com

Monday, July 18, 2016

LEARN AFRIKAANS no: 18 Interview with Yolande Raubenheimer and Kelly Parker

Monday, August 3, 2015

Learn Afrikaans 13. Introduce Yourself in Afrikaans.Watch this video on how to introduce yourself in Afrikaans. Lesson conducted by native speaker trained in Tefol and fluent in Afrikaans and English. My name is Yolande. My naam is Yolande... I live in...Ek bly in...I grew up in... ek het groot geword in...I studied...Ek het gestudeer...I am married...ek is getroud...I have one child...ek het een kind...I like nature...ek hou van die natuur..I like music..ek hou van musiek...I have one brother and one sister...ek het een broer en een sister...

Friday, July 17, 2015

Learn Afrikaans 12. Formal Greeting.

Learn the formal greeting in Afrikaans. Good day Madam/Sir. How is it going with you(honorable)? Very well thank you and yourself? Well thank you. Goeiedag Mevrou. Goeiedag Meneer. Hoe gaan dit met U? Baie goed dankie en met U? Goed dankie. Lesson conducted by native speaker trained in Tefol and fluent in Afrikaans and English.